APEG, UCG, ETF Podgorica

Hardversko-softverski dizajn, HW-SW

Predavanja,  Vježbe,  Laboratorija, Provjera znanja, Resursi i linkovi, Ostalo, Contact

Termin

termin: ZIMSKI

vrijeme održavanja: Utorak 10h

način održavanja: on-line (za sada) (ZOOM Link)

industrijski asistent: Jovan Djurković, 068290638, dj.jovan94@gmail.com 

Predavanja

  • PREZENTACIJE,  (PREZ) autorizovana predavanja, Radovan Stojanovic, 

Vježbe

Laboratorija

Seminar

SMART Agriculture

The topics already selected

1) Chlorophyll Meter System Design (microcontroller, IoT, smart system, leaf...)

2) Irigation system design (microcontroller, IoT, smart system, irrigation...)

Link na video?

3) Smartphone image based digital chlorophyll meter (image processing, leaf, plant...)

Smart Energy and smart home

4) Energy power meter (power meter, microcontroller, current measurement...)

5) Smart security system for home (home security, smart home...)

Smart City

6) Smart parking (microcontroller, LoRA, sensors...)

Smart Health

7) Smart COVID mask ( sensors in the mask, COVID)

Alerting system for non proper wear of the Covid mask (breathing detection by temperature sensors, AI system for breathing detection, low-power, low-size microcontroller)

Link na video?

8) Smart social distance metter (social distamcing COVID, meter, device, warable)

Link za video?

Passive or active tag detection. As much as simple. 

9) Smart medical kiosk-corner (health koisk, vital signs etc..)

Link na video?

Interactive smart SpO2.

10) Wearable posture monitoring system (spine orientation, microcontroller, aplication...)

11) Wearable stroke detection device (stroke detection device, infarct...microcontroller, wearable...)

12) Design of a portable urine glucose monitoring system (detection glucose, urine, device...)

13) Microcontroller-Based Detection of Diabetes and Ketosis from breath (acetone detection, microcontroller...)

14) Urine hidratation system (detect hidratation system, colour detection...)

15) Non Invasive Skin Hydration Level Detection (skin impadance, hidration...)

16) Home oxygen machine (home oxygen concentrator, diy oxigen....)

17) Oxygen sensor and measuring set (measurement, flow, oxygen...)

18) Telemedicine system for covid and aldrery people 

Smart band for aldery people.

Smart Anything Everywhere

18) Smart sensor node (communication aspect, BLE, RF, microcontroller)

19) Smart sensor node (energy aspect, consumption, low power microcontroller, solar...)

•Smart DSP

20) PID Controller on FPGA for Temperature Control (PID controller, FPGA realisation...)

21) Filter realisation in FPGA (IIR filter, FIR filter, FPGA)

22) Image processing in FPGA (fpga acelerator, image)

23) Digilent FPGA board, exercises and examples

The examples of good works (templates how to prepare)

Provjera znanja

Forme za zavrsni rad (1 od donjih tekstova, tehnicki savrseno uredjen sa linkom na video sa cover and back slide)

Forma kratkog rada, max 6 pages, kandidat za konferenciju ili journal

Aleksandra Bošković, Snežana Bijelić, Jovan Sudžum, COVID-19 RELATED TELEMEDICAL SYSTEM FOR TRACKING AND MONITORING IN REAL TIME (datailed text)

Predaja radova LINK...

(Ako postoji vise fajlova, kao npr. rad i prezentacija, molimo Vas da zipujete iste)

Trenutno stanje bodova sa 29.12.2021. 

#

Ime

Prezime

INT(15)

PRO(50+5)

PRES(15)

PE(15)

Grupa

Tema

Sum
1

Danilo

Petričević

15

55

15

15

1

7

100(A)
2

Anja

Vukalović

15

55

15

15

1

7

100(A)
3

Ana

Marković

15

45

10

15

2

9

85(B)
4

Jelena

Grba

15

45

10

15

2

9

85(B)

5

Savo

Vujošević

15

54

15

15

1

7

99(A)
6 Matija Barjaktarović 15 54 15 15 3 8 99(A)
7 Marija Pejović 15 43 10 15 2 9 83(B)
8 Snežana Bijelić 15 53 15 15 4 18 98(A)
9 Aleksandra Bošković 15 53 15 15 4 18 98(A)
10 Srdjan Subotić 15 55 15 15 3 8 100(A)
11 Vasilije  Vujadinović 15 54 15 15 3 8 99(A)
12 Ana Šćekić 15 44 15 6 5 ET 80(B)
13 Kristine Tomović 15 44 15 6 5 ET 80(B)
14 Jovan Sudžum 15 54 15 15 4 18 98(A)
15 Vildana Delić 15 45 15 15 6 10 x 90(A)
16 Ivana Vratnica 15 45 15 15 6 10 x 90(A)
17 Kristina Šaranović 15 45 15 15 6 10 x 90(A)
18 Milica Maljević 10 X X   7 2 x  
19 Marko Tadić 10 45 10 15 7 2 x 90(A)
20 Radovan Rabrenović 10 45 15 15 7 2 x 90(A)
21 Nedjeljko Jeknić 15 45 15 15 6 10x 90(A)

Resursi i linkovi

Ostalo

Contact