APEG Group, ETF Podgorica

Hardversko-softverski dizajn, HW-SW-DES

Predavanja

 • Prof. dr Radovan Stojanovic 
 • Uvodno predavanje   (PREZ

Vježbe

 • U sklopu seminarskog rada

Laboratorija

 • U sklopu seminarskog rada

Provjera znanja

Progres studenata

Dodatni materijal za ucenje

Seminar

 • Tematske oblasti (2023)

 • Analog electronics (AE): (Amplifiers, PCB design, Power Electronics, Industrial electronics, Analog Front and Back Ends, Sensoring, Measurements...., Low Power Design)
 • Digital (DE):  (Microcontrollers, FPGAs, FAA, Other Digital, System C, Low Power in digital) 
 • MIXED (ME): (Analog + Digital+Telecomunication),
Upustvo za izradu:
1. Student izabere jednu od ponudjenih tema
2. Pridruži se grupi koja radi tu temu
3. Pristupi izradi seminarskog rada
4. Napravi prototip
5. Dokumentuje rad i prototip
6. Brani rad u grupi, sa grupnom i induvidualnom diskusijom
7. U slučaju da želi veću ocjenu (>C pristupi usmenom dijelu ispita u vidu razgovora sa predmetnim nastavnikom. Pitanja su iz oblasti izrade seminarskog rada i obuhvataju kompletno bitno gradivo koje dotiče taj rad. 
Primjeri seminarskih radova:
https://www.mards.ucg.ac.me/CMS/Research#2020 
https://www.mards.ucg.ac.me/CMS/Research#2021
https://www.mards.ucg.ac.me/CMS/Research#2022
Literatura i eksperiment:
Grupa sama pronalazi literaturu u sklopu svog istraživanja, kao i materijal za ekesperiment i izradu
Objedinjavanje seminarskih
Seminarski mogu biti objedinjeni za oba predmeta (HW-SW-DES, BMMI)
Teme 2023
SMART Agriculture (SA)
 1. Chlorophyll Meter (D, A, M, Analog, MC, sensors, IoT, smart system, leaf physiology...)
 2. Irigation system design (D, A, M, microcontroller, IoT, smart system, irrigation...)
 3. Wine refrigirator. 
Smart Energy and smart home (SE)
 1. Energy power meter (D, A, M, power meter, microcontroller, current measurement...)
 2. Smart fuse and monitor (D, A, M)
 3. Smart termal resistance measurement (D, A, M)
Smart City (SC)
 1. Smart parking sensors (D, A, M, MC, sensors...)
 2. Smart parking sensors (D, A, M, MC, LoRA, sensors...)
 3. Smart distance bariers (D, A, M, MC, LoRA, sensors...)
Smart Anything Everywhere (SAE)
 1. Universal smart sensor node (communication aspect, BLE, RF, microcontroller,solar)
 2. Smart fontana
 3. Remote outdoor security by RF
Smart DSP (SDSP)
 1. Filter realisation in FPGA (IIR filter, FIR filter, FPGA)
 2. Analog front and backend for FPGA
Smart Industrial (SI)
 1. Universal MC based converter of analog-digital values applied in industry
 2. Potentiostat-galvanostat
 3. Universal thermometer (Thermocouple, NTC, PT100, DS1820, LM335)
The examples of good works (templates how to prepare)
SPR Teme
Gornje teme + donje teme 

1.    Integration of DYI sensors with Home Assistant (HA) and ESPHome. 
2.     Connection QR Scanner to JavaScript

Ostalo

 • Odabrani radovi u okviru istrazivanja ili prakticnih radova studenata (Link)