APEG Group, ETF Podgorica

Automatizovano projektovanje elektronskih kola i sistema (APEKS) i Simulaciju elektronskih kola (SEK)

NEWS: 

ECTS katalog

Predavanja

Vježbe

  • Dr Dejan Karadaglic, Racunarske (programerske). Iz gradiva
  • 9_1_Quartus_freeTool za vježbanje, Editor, Compiler, Simulator, Programmer.

Laboratorija

  • Dr Dejan Karadaglic. Izvode se u Laboratoriji za Elektroniku. Pogledati u "Provjera znanja".
  • 9_1_Quartus_freeTool za vježbanje, Editor, Compiler, Simulator, Programmer.
  • Sadrzaj vjezbi i literatura se nalaze na Laboratorija

Provjera znanja

Progres studenata

Dodatni materijal za ucenje

Ostalo

  • Odabrani radovi u okviru istrazivanja ili prakticnih radova studenata (Link)