APEG, UCG, ETF Podgorica

Automatizovano projektovanje elektronskih kola i sistema (APEKS) uključujući Simulaciju elektronskih kola (spec. studije)

Termin

termin: ZIMSKI
vrijeme održavanja: Ponedeljak 10h
način održavanja: on-line (za sada) (ZOOM Link)
student coordinator: Tihomir Raicevic, Rasid Kolic

Predavanja

Vježbe

U sklopu prezentacija.

Laboratorija

Provjera znanja

I kolokvijum

Laboratorija i završni

Pripremni materijal za Laboratoriju

Timeflow

  • 29.11. Usmeni dio kolokvijuma
  • 06.12. Zadaci za laboratorije u grupama
  • 20.12 Odbrana Laboratorije
  • Završni ispit (u terminu na oglasnoj tabli)

Rezultati i spisak studenata

Rezultati zaključno sa 17.01.2022. 


Resursi i linkovi

Ostalo

Contact

Random generator

Part A and Part B