APEG Group, ETF Podgorica

Automatizovano projektovanje elektronskih kola i sistema (APEKS) i Simulaciju elektronskih kola (SEK)

Termin

termin: ZIMSKI
vrijeme održavanja: Ponedeljak 10h, ON-LINE Pred, Vjezbe Lab.
način održavanja: 
student coordinator:  Jovana Ćipranić i Petar Planinić

Predavanja

Vježbe

U sklopu predavanja-prezentacija

Laboratorija

Provjera znanja

 • Prisustvo (5-10) 
 • Kolokvijum I pismeni (25)
  • Zadaci iz pripremnog materijala , dio A i dio B, zadatak iz dijela A nosi 40% od 25, dok zadatak iz dijela B nosi 60% od 25. Broj zadatka iz oba dijela se random odredjuje iz testnog materijala (koji je slican pripremnom, ali u pojedinim zadacima, brojne vrijednosti ili neki uslovi mogu biti promijenjeni) prije starta kolokvijuma. Zadaci se predaju preko forme za predaju. Trajanje kolovijuma je 60min. 
 • Kol I usmeni (10)
  • Jedno pitanje iz testnog materijala, primpremni materijal C, izmijenjen u pogledu sprecavanja copy-paste (5 bodova)
  • Jedno pitanje od strane nastavnika iz materijala za predavanje (5 poena)  
 • LAB A (10)
  • Rad u grupama, dokumentacija vejzbe i video prezentacija (5 poena)
  • Provjera od strane nastavnika (5 poena)  
 • LAB B (10)
  • Rad u grupama, dokumentacija vejzbe i video prezentacija (5 poena)
  • Provjera od strane nastavnika (5 poena)  
 • ZAVRSNI (35)
  • Seminarski rad u grupi  na jednu od izabranih tema, dokumentovanje, prezentacija, video prezentacija (25 poena)
  • Provjera od strane nastavnika (10 poena)

Kolokvijum #1

1. Nikole Juskovic, 5, 8, 13 2.5 2.5 18
2) Sario Arnautovic, 7, 11, 18 2.5 2.5 23
3) Srdjan Radovic, 8, 12, 20 5 5 30
4) Nikoleta Lazarevic, 5, 6, 11 0 0 11
5) Ivana Nišavić, 7, 6, 13   5 0 18
6) Amar Bralić, 8, 12, 20   5 2.5 27.5
7) Stafan Vulin, 7,11,18   5 1.5 24.5
8) Luka Vulanovic, 6, 11, 17 5 1.5 23.5
9) Petar Planinic 7,11,18   2.5 1.5 22
10) Jovana Cipranic, 8, 12, 20 5 5 30
11) Krgović Milica, 8, 9, 17 5 1 23
12) Jelena Dzoganovic, 7, 5, 12 0 0 12
 • Usmeni kolokvijum (Laboratorija, cetvrtak, 12h)

Laboratorija

 • LAB A: materijal 
 • LAB A: raspored grupa
 • LAB B: materijal
 • LAB B: raspored grupa

Završni

 • Zavrsni seminarski
 • Raspored grupa
 • Koriste se razvojne ploče DE2-70 i DE2-115 i QuartusII-9.1 sa SOPC Builder i NIOS II okruženjem. 
 • Grupa I(Amar Bralic, 49.5+15+5,=69.5(C) Luka Vulanovic, 45.5+15+5=65.5(D), Srdjan Radovic,50+15+5=(C))
 • Grupa II(Nikola Juskovic, 38+12.5=50.5(E), Sario Arnautovic, 41+12.5+2.5=56(E+))
 • Grupa III(Milica Krgovic, 45+25+5=75 (C)->B, Jovana Cipranic, 54+25+5=84+coor(A), Petar Planinic, 44+25+5=74->B, Stefan Vulin, 47.5+25+5=77.5->B).
 • Grupa IV(Nikoleta Lazarevic, 30+20+5=55(E)->D, Ivana Nisavic, 37+20+5=62(D->C), Jelena Dzoganovic, 31+20+5=56(E)->D)

Pripremni materijal za Laboratoriju

Timeflow

 • Poscetak nastave, 10.10.2022
 • 17.10: Vježba br 1 sa Primjer 1

 • 24.10 Vjezba br 2, materijal do slajda 111. 

 • 31.10: do Vježbe br 7, materijal do slajda 136. Materijal za pripremu,

 • 07.11 utvrdjivanje gradiva, Kol I, do slajda 136, uključujući materijal za pripremu.

 • 14.11, sladovi 137-139, 14.11 Priprema Kolokvijuma I. 

 • 21.11 Priprema Kolokvijuma I

 • 28.11 Kolokvijum I, 10h, kolokvijum

 • 01.12. Usmeni

 • 12.12 LAB A (Prezentacije, usmeni)

 • 19.12. Dodjela Tema za Seminarski, Teme 2022. Studenti da prouce i izaberu teme. Koordinato da sumira stanje. 

Rezultati

 • N/A


Resursi i linkovi

Dodatni materijal (ranije generacije, laboratorija i ostali radovi)

 • Implementation of VHDL-FPGA Circuits in DE-70 Board (The files with the bellow titles Link...)
  • Traffic_light_controller_on_FPGA_DE2-70_board 
  • Two_Digit_Seven_Segment_Counter 
  • Up_counter_with_7_segment_display
  • Frequency_counter_design
  • 2_digit_7_segment_counter
  • Seven_segment_counter_ 0 - 99
  • Step_Stair_Light_Timer_with_FPGA
  • LED_intensity_control_using_PWM
  • Blink_circuit_with_3_to_8_Decoder
  • Ring_Johnson_counter
  • Real_car_alarm_2
  • Real_car_alarm
  • Stair_Steps_Light_timer
  • Simple_calculator_on_FPGA_DE2-70 board
  • Simple_keyboard_with_four_keys
  • Deboucing_on_FPGA
  • RANDOM_NUMBER_GENERATOR_FPGA
  • Generator_function_on_FPGA
  • Multi_chanels_PWM_controler_on_FPGA
  • Lotto_Generator_FPGA
  • Real car-dor alarm Wwth Panic button
  • FPGA DESIGN OF STOPWATCH (template, Researchgate)
  • DC Motor Control Using FPGA Generated PWM (template, Researchgate)
  • MATLAB to VHDL Converter Examples (template, Researchagate)
  • IIR filter design in FPGA -Simple example (template, Researchgate)

Ostalo

Contact

Spisak studenata

Indeks God. Upisa Ime Prezime Prisustvo (5-10) Kol I pism (25) Kol I usmeni (10)

LAB A 10

LAB B 10

ZAVRSNI

35

25

10

SUM GRUPE
      APEKS                
1 2022 Luka Vulanović 5+1     5+3 *2     1,5
2 2022 Amar Bralić 5+1     5+3 *2     1,5
3 2022 Luka Manojlović             PP  
4 2022 Jelena Džoganović 2+1     5+3 *2     4,4
5 2022 Jovan Zogović             PP  
6 2022 Srđan Radović 5+1     5+2 *2     1,5
7 2022 Milica Krgović 5+1     5+3 *2     3,3
8 2022 Jovana Ćipranić 5+1     5+4 *2   45 3,3
9 2022 Ivan Šofranac             PP  
10 2022 Petar Planinić 5+1     5+3 *2   45 3,3
11 2022 Ivana Radulović             PP  
12 2022 Edin Hot             PP  
13 2022 Nikola Jušković 3+1     5+3 *2     2,2
14 2022 Stefan Vulin 4+1     5+4 *2     2,2
1001 2022 Salem Adžović               4,4
1002 2022 Milica Maljević               4,4
59 2018 Sario Arnautović 3+1     5+2 *2     2,2
      SEK                
1 2022 Jovana Petrović             PP  
2 2022 Nikoleta Lazarević 2+1     5+3 *2     4,4
3 2022 Ivana Nišavić 4+1     7+0 *2     4,4
4 2022 Milena Vujadinović             PP  
5                      

Predaja radova

Koristite iskljucivo predaju radova kroz odgovarajucu formu 

Random generator

Part A and Part B