APEG Group, ETF Podgorica

PROGRAMSKI JEZIK I i PROGRAMSKI JEZIK C

Kurs se trenutno drzi od strane drugih nastavnika, tako da ova stranica nije operativna u nastavi. Moze sluziti za dodatno, samostalno ucenje ili usavrsavanje.

News:

19.09.2023: Ocjene zakljucno sa 19.09.2023

Team

Prof. dr Radovan Stojanovic, predavac

Predavanja 

Kolokvijum I

 • Lekcija #1 (Uvod)
 • Lekcija #2 (Promenljive, konstante, formatizovani U/I, operatori, naredbe)
 • Lekcija #3 (Naredbe petlji)
 • Lekcija #4 ( Složeni tipovi podataka, Pointeri, Znakovi, Stringovi)
 • Lekcija #5 (Funkcije)   

  • primjer1 (Pozivanje funkcije by value, by reference)

  • Pointers to functions (link...)

  • In-out arguments in functions by pointers (link...)

Zavrsni

 • Lekcija #6 (Stringovi, Stringovi i znakovi, Datoteke, Komunikacija sa OS, Podaci sa komandne linije)
 • Lekcija #7 (Manipulacija sa stringovima, ostali tipovi slozenih podataka, pokazivaci na tipove slozenih podataka)
 • Lekcija #8 (Dinamicka dodjela memorije)
 • Lekcija #9 (Napredni I/O, koristne biblioteke) 
 • Lekcija #10 (Osnovi grafike u C-u)

Materijal za vjezbu (generalni)

NAPOMENA!!!

Moguce se greske u kodovima, obavezno provjeriti!!!

Codovi(2022)

Codovi(2021)

Kolekcija zadataka (1-200)

Funkcije i ostali problemi #1 (201-239)

Primjer zadataka (kolokvijum, ispit) (240-248)

Primjer zadataka (kolokvijum, ispit) (249-254)

Primjeri zadataka (kolokvijum, ispit) (255-265)

Primjeri zadataka (kolokvijum, ispit) (266-271)

Literatura i dodatni materijal:

Provjera znanja

 • 2023

 • Prisustvo: 5
 • Aktivnost na casu: 10
 • I kolokvijum (40) 
  • Materijal za pripremu kolokvijuma (DIO_A_1_46, DIO_B_47_114)
  • Kolokvvijum se sastoji:
  • iz pismenog dijela koji nosi 28 poena (Zad1, 14 poena iz DIO_A i Zad2, 14 poena, DIO_B) 
  • +
  • usmenog dijela (koji nosi 12 poena, pitanja nastavnika u vezi dobijenih zadataka) 
Zavrsni (45)
 • Materijal za pripremu zavrsnog
  • Materijal za pripremu kolokvijuma (DIO_A_1_46 + DIO_B_47_114) 
  • Materijal za pripremu zavrsnog ispita (DIO C)  (C1+C2)
  • Dolaze 2 zadatka
  • iz djelova A,B dolazi zad1 (12.5 poena), tj iz poglavlja "I", ZG...ZG6.
  • iz dijela C (C1+C2) dolazi zad2 (12.5 poena), tj iz poglavlja "I", ZG...ZG6.
  • Usmeni dio nastanika (20 poena, vezano za dobijene zadatke. 
  • IZBOR ZADATAKA PO GRUPAMA ( zad. 1 dolazi iz "I", a zad.2 iz "II"), ZG1, ZG2, ZG3, ZG4, ZG5, ZG6.
  • Stanje bodova nakon popravnog zavrsnog (06.07.2023), JUN&JUL 2023 
Zavrsni septembarski II (60 poena)
 • Materijal za pripremu zavrsnog
  • Materijal za pripremu kolokvijuma (DIO_A_1_46 + DIO_B_47_114) 
  • Materijal za pripremu zavrsnog ispita (DIO C)  (C1+C2)
  • Dolaze 2 zadatka
  • iz djelova A,B dolazi zad1 (17 poena), tj iz poglavlja "I", ZG...ZG6.
  • iz dijela C (C1+C2) dolazi zad2 (17 poena), tj iz poglavlja "I", ZG...ZG6.
  • Usmeni dio nastanika (26 poena, vezano za dobijene zadatke). 
  • IZBOR ZADATAKA PO GRUPAMA ( zad. 1 dolazi iz "I", a zad.2 iz "II"), ZG1, ZG2, ZG3, ZG4, ZG5, ZG6.
  • Ako se polaže kolokvijum I, onda on nosi 35 poena. Dolaze 2 zadatka iz djelova A,B, 10 poena+10 poena, tj iz poglavlja "I", usmeni 15 poena. 

Ocjene (2023)

Predaja radova

Koristite iskljucivo predaju radova kroz odgovarajucu formu

 

Using the Media recorder API to record the audio in the web browser