APEG Group, ETF Podgorica

 

VHDL, VHDL Programiranje, Spec, MSc, SPR

News:

Kolokvijum I: 08.04.2024, 17h

Predavanja
Vjezbe
Laboratorija
Provjera znanja
Progres
Dodatni materijal za ucenje
Ostalo

 

ECTS Katalog (2022 god.

A. Predavanja

Prof. dr Radovan Stojanovic

B. Vježbe

U sklopu predavanja-prezentacija

Dr Dejan Karadaglic, dejan.karadaglic@gmail.com 

C. Laboratorija

D. Provjera znanja

 • D1 Prisustvo (5) 

 • D2 Kolokvijum I (35

  • Pismeni (25). Asistent. Zadaci iz pripremnog materijala , dio A i dio B, zadatak iz dijela A nosi 40% od 25, dok zadatak iz dijela B nosi 60% od 25 (SPR Dio A (1-27), dio B (1-20)). Broj zadatka iz oba dijela se random odredjuje iz testnog materijala (koji je slican pripremnom, ali u pojedinim zadacima, brojne vrijednosti ili neki uslovi mogu biti promijenjeni) prije starta kolokvijuma. Zadaci se predaju preko forme za predaju. Trajanje kolovijuma je 60min. Kol I usmeni (10). Jedno pitanje iz testnog materijala, primpremni materijal C, izmijenjen u pogledu sprecavanja copy-paste (5 bodova). Jedno pitanje od strane nastavnika iz materijala za predavanje (5 poena), oznaceno sa "C1" u predavanjima.  
  • D2.1 Pripremni materijal, pismeni (25)

  • Broj zadatka iz oba dijela se random odredjuje, prije starta kolokvijuma. Zadaci se predaju preko forme za predaju. Trajanje kolovijuma je 60min.
  • Pripremni materija(SPR Dio A (1-27), dio B (1-20))
  • Primjer predaje kolokvijuma 
  • Primjer dobre izrade, sa rjesenjem
  • Primjer gresaka
  • Upustvo nastavnika (video), Upustvo za pokretanje programa i izradu primjera
  • Testni materijal  (neposredno prije kolokvijuma)
  • Raspored zadataka (neposredno prije kolokvijuma)
  • Predati faj pod nazivom APEKS_SEK_2022_Kol1_Jovana_Cipranic.pdf
  • Trajanje 90 min.   
  • Link za predaju Kolokvija 8. April 2024.
  • Zadaci za 8. April 2024
  • Rezultati kolokvijuma od 8. Aprila 2024.
  • D2.2 Pripremni materijal, usmeni (10) (za MSc)

  • Jedno (1) pitanje, kviz, (5 poena) iz testnog materijala, Primpremni materijal C 2023 
  • Jedno (1) pitanje (5 poena) iz gradiva.
 • D3 Laboratorija (20)

  • Asistent.
  • Rad u grupama na prakticnim vjezbama, Vjezbe1-4 Vjezbe4-6 (10 poena
  • Provjera od strane asistenta (10 poena
  • Primjer predaje Laboratorije koja se predaje preko sistema sa imenom fajla kakav je dat, obratiti paznju na video koji mora pratiti prezentaciju, na kraju opisa je dat link na video... Primjer opisa vjezbe
 • D4 Zavrsni (40)

E. Progres studenata

Evidencija progresa studenata (bodovi) tokom semestra

F. Dodatni materijal za ucenje

Dodatni materijal (ranije generacije, laboratorija i ostali radovi)
 • Implementation of VHDL-FPGA Circuits in DE-70 Board (The files with the bellow titles Link...)
  • Traffic_light_controller_on_FPGA_DE2-70_board 
  • Two_Digit_Seven_Segment_Counter 
  • Up_counter_with_7_segment_display
  • Frequency_counter_design
  • 2_digit_7_segment_counter
  • Seven_segment_counter_ 0 - 99
  • Step_Stair_Light_Timer_with_FPGA
  • LED_intensity_control_using_PWM
  • Blink_circuit_with_3_to_8_Decoder
  • Ring_Johnson_counter
  • Real_car_alarm_2
  • Real_car_alarm
  • Stair_Steps_Light_timer
  • Simple_calculator_on_FPGA_DE2-70 board
  • Simple_keyboard_with_four_keys
  • Deboucing_on_FPGA
  • RANDOM_NUMBER_GENERATOR_FPGA
  • Generator_function_on_FPGA
  • Multi_chanels_PWM_controler_on_FPGA
  • Lotto_Generator_FPGA
  • FPGA DESIGN OF STOPWATCH (template, Researchgate)
  • MATLAB to VHDL Converter Examples (template, Researchagate)

G. Ostalo

Spisak studenata

1. Rade Ceranic 

2. Natasa Bukumiric,+

3. Miroslav Karadaglic 

4. Marko Barovic, +

5. Igor Todorovic

6. Jelena Markovic

7. Nikola Dujovic

8. Todor Nikolic, +

Random generator

Part A and Part B