APEG, UCG, ETF Podgorica

INDEL - Industrijska elektronika

NEWS: Predlog ocjena SPEC

             Predlog ocjena MAS

PROGRAM I MATERIJAL
DIO I:
1. Ulazni elementi (senzori, pretvaraci i transmiteri)(Ch10.pps) ),
2. Izlazni elementi (pojacavaci, ventili, releji, promenljivo-frekvencijski drajveri, step motori, servomotori, Ch11.pps),
3. Industrijski izvori napajanja(invertori, konvertori) (Ch7.pps),
4. Kontrola indusrijskih motora (Ch15.pps)
Vjezba 1-4
Vjezba5 ,Ocitavanje temperature i sile na udaljenom Arduinu, The measurement of temperature and force using Arduino and Serial Terminal
Vjezba6, Hardverski interapti – Arduino, primjeri Hardware Interrupts on Arduino, examples
Vjezba7,  Ocitavanje temperature i sile, timer interrupt Sampling the temperature and the force by using timer interrupt
Vjezba8, Zero crossing detector i regulisanje ugla paljenja tiristora/triaka Zero crossing detector and angle firing
Vjezba8_1, On-Off Regulator Temperature , On-Off Temperature Regualtor
Vjezba8_2,  Automatska regulacija svijetla, On-Off Light regulator
Vjezba 9 ,  PWM Regulator of DC motor
Vjezba 10, Koristenje Terminal Emulatora za zadavanje komandi

 

LAB DIO I se sastoji iz LAB1 i LAB2 (fajl). Studenti rade po grupama probleme koji se random dodjeljuju. pojedinoj grupi. Poslije izrade laboratorije koja nosi 25 poena, slijedi usmeni-pismeni kolokvijuma koji (Kissel dio 10 i dio 11) koji nosi 25 poena. 


DIO II:

1. Programabilni logicki kontroleri (PLC) (Glava III, Kissell, Glava I-VI Knjiga FTN Novi Sad)

Temperaturni kontroler realizovan pomocu PLC-a, Svetlosni prekidac realizovan pomocu PLC-a, Mjerenje nivoa pomoću PLC-a, ostalo po ideji

Sistem za lijepljenja nalepnica, realizovan pomocu PLC-a.

Dodatna Literatura za Vjezbu 1 i Vjezbu 2  link1, link2, link3Unitronix software za PLC, temp reg

Kontakt: Ognjen Mijanovic, ognjenm@ucg.ac.me, 067880768

2. SCADA

3. LABView u industriji, povezivanje na industrijske ulazno izlazne organe i umrezavanje. 

4. Komunikacija podataka za industrijske aplikacije (Glava XVI Kissell, Glava VII-XII Knjiga FTN Novi Sad

RS485 Protokol realizovan preko PC-ja (master) i 2 slavea Arduino. link..

CAN bus protokol sa primjenom u automobilskoj industriji  (koristiti: http://wiki.seeedstudio.com/CAN-BUS_Shield_V1.2/ ), Diplomski Jankovic Milo

5. Ind 4.0 i IoT

6. TEME, SEMINARSKI 2022

Max 4 studenta u grupi osim SCADA i PLC.

 1. IoT kućna automatizacija, Home assistant sistem, primjer, projektovati senzor koji je HomeAsistant kompatibilan.
 2. IoT Kucna automatizacija, Home assistant sistem, primjer, instalacija sistema na Raspberry Pi 
 3. Arduino u industrijskoj automatizaciji - Set laboratorijskih vježbi 1
 4. Arduino u industrijskoj automatizaciji - Set laboratorijskih vježbi 2
 5. LABView u industrijskoj automatizaciji – PLC aspect
 6. LABView u industrijskoj automatizaciji – Daljinski monitoring aspect
 7. Automatski energetski prekidač-osigurač, MC aspect, kolo sa mikrokontrolerom koje služi kao automatska prekostrujna i prekonaponska zaštita.
 8. Univerzalni mikrokontrolerski industrijski pretvarač, sa svih standarda ili većine na sve standarde ili većinu.
 9. Monitoring električne energije za potrebe energetske efikasnosti. kWh metar sa zadavanjem referentnih vrijednosti i logingom.
 10. Mobilni sistem precizne poljoprivrede, senzori za realno poljoprivrednu upotrebu. 
 11. SMART Parking System za induvidualna domaćinstva.
 12. SCADA
 13. PLC
LITERATURA I MATERIJAL ZA DODATNO UČENJE

1. T. E. Kissell, Industrial Electronics, Third edition, Prentice Hall, 2003
Knjiga Kissel, Prezentacije (Kissel) (Ch10,11,7,15)
2.Jacob, J. Michael, Industrial control electronics : applications and design, Singapore : Simon & Schuster, 1995
3. Software, Arduino, PLC, SCADA, LabView
Interrupt tutorial
Example of timer and serial event interrupt (Arduino code)
Konvertor industrijski (multi choice)
Univerzalni konveror (0-5V u ...), koristiti LM324 ili LM358, 
R-2R konvertor,
 PWM Arduino
Izvrsni organ sa synhro kolom i triackom
Izvrsni organ sa releom
PH sensor VernierProvodnost sensor Vernier
BTA ELV Vernier pinout
https://www.youtube.com/watch?v=mYaYHA_ZnZs (poling metod)
https://www.youtube.com/watch?v=vMsmNQvjcNI&t=5s (interrupt metod)
https://www.youtube.com/watch?v=Eflh6BsH4i4 (povezivanje Arduina na Vernier sensore)
materijal iz Laboratorije (organizovati rad, sa lab predstavnikom)
Darko P. Marčetić „Programabilni logički kontroleri i komunikacioni protokoli u elektroenergetici”Prakticni rad 2020: Examples of practical works (2020)

 1. Temperature measurement by thermocouple and Arduino
 2. Dynamo meter by Arduino          
 3. Conductivity by Arduino 
 4. Temperature measurement by Arduino
 5. PH measurement by Arduino
 6.  Optical intensity measurement by Arduino                                                        
 7. Humidity and temperature measurement by Arduino
 8. Current measurement by shunt and Arduino  

LAB, SEMINARI, PROVJERA

Teme zavrsni (2021)

Dio 1: rad i provjera

10 poena vjezba  + 10 poena provjera, 18.03.2022 LAB, 25.03. Usmena provjera (osim za SCADA i PLC group)

- Procitati Ch 7,10,11,15

- Odraditi vjezbe 1-4 kao pripremu za praktican rad

- Izabrati i odraditi vjezbu u grupi (V5-V18), 14 grupa, 3-4 studenta u grupi. 

- Opisati vjezbu i rezultate

- Predati preko sistema za predaju LINK

- Pripremiti se za provjeru znanja (usmenu) iz Ch10, 11, 7, 15, Teacher Manuael. 

 • Vjezba 1-4 (SVI UVOD)
 • V5: Uredjaj za mjerenje temp, sile, provodnosti, Vernier sensori, izlaz 0-1V. 
 • V6: Univerzalni ARDUINO pretvarač: ulaz senzor, izlaz, 0-10V, 4mA-20mA
 • V7:  Univerzalni ARDUINO pretvarač: ulaz 0-10V, 4mA-20mA, izlaz, 0-10V, 4mA-20mA, selectivno
 • V8: Termo Par pojačavač, K-tip, Izlaz 0-10V, 4mA-20mA.
 • V9: PWM Regulator of DC motora, Arduino
 • V10: Regulacija temperature uglom paljenja. 
 • V11: Regulacija osvetljenja uglom paljenja. Intelegentni senzor osvetljenja
 • V12: Mjerenje PH vrijednosti, naponski izlaz 0-10V.
 • V13: On-Off Regulator Temperature i Osvetljenja
 • V14: Mjerenje PH, izlaz 0-1V.
 • V15: Soft Start-Stop sistem
 • V16: Izbor osmisljabanje vježbe iz Ch10, 11, 7, 15
 • V16: RF 433 sensor, jednostavni transfer
 • V17: Mjerenje potrosnje u KWh
 • V18: RTOS 
 • V19: PLC (30 poena za instalaciju, upustvo i pustanje u rad)
 • V18: SCADA Grupa ukljucujuci PLC  (30 poena za instalaciju i pustanje u rad)

Dio II, rad i provjera

2. nedelje prouciti oblast Dio II (1-5), instalirati okruzenje za rad.  Poslije toga se dobija rad u grupama iz date oblasti.  (DONE 13.05)

CONCEPT NOTE (DO 20.05), kratki pregled resenja (blok dijagram resenja, arhitektura), tehnologije na kojima se zasniva resenje, diagram rada na sistemu. 

CONCEPT NOTE + USMENI + OSTATAK:  do ocjene D 

CONCEPT NOTE II termin i dopuna (DO 03.06)

MATERIJAL za učenje i praktični rad

 

Studenti:

SPEC

Student asistent: Ivona Vranić

Student trener: Jovana Petrović

Broj Indeks God. Upisa Ime Prezime PRI L+K CN SUM OCE TEMA
1 2 2021 Almedina Kaluđerović 3 10+8   55 E 9
2 3 2021 Lazar Poleksić            
3 4 2021 Petar Drašković            
4 5 2021 Anđela Milošević 5 10+7   55 E 7
5 6 2021 Igor Čarapić 5 10+9   60 D 7
6 7 2021 Ivona Vranić 15 10+10   80 B  
7 8 2021 Katarina Stevanović            
8 9 2021 Maja Jaredić            
9 10 2021 Elvedin Ramović 2          
10 12 2021 Slavica Čavić            
11 14 2021 Andrija Musić            
12 15 2021 Ivan Mijović 3 10+6   55 E  
13 16 2021 Milena Bakrač 3 10+0   55 E  
14 14 2016 Jovana Petrović 4 10+10   65 D+  
15 66 2016 Nikoleta Lazarević 3 10+0   55 E  
16 62 2013 Ivana Nišavić 4 10+7   55 E 9
17 18 2016 Miloš Lazarević 5 10+10   60 D  
18 3 2015 Tajra Hadžiosmanović 5 10+5   55 E 2
19 31 2015 Milena Vujadinović 4 10+5   60 D 2
20 86 2015 Vladimir Šebek 3 10+7   55 E 2
21   2014 Elvis Mušović 3 10+7   55 E 2
22 75 2013 Vladan Svrkota 4 10+7   55 E 7
23 69 2014 Marija  Vuković 3 10+0   55 E 1
24 54 2015 Kristijan Matković 2 10+7   71 C 1

MAS

Student asistent: Rašid Kolić

Student trener: Luka Manojlović, Vasilije Vujadinović

          PRI KOL SUM OCE  
1 1 2021 Ilija Pejović 2 10+10 70 C 11
2 2 2021 Tihomir Raičević 4 10+10 80 B 11
3 3 2021 Srđan Subotić          
4 4 2021 Stefan Vujošević 3 10+5 55 E  
5 5 2021 Jovan Kaljević          
6 6 2021 Rašid Kolić 14 10+10 65 D+  
7 7 2021 Nikola Ljucović 4 10+9 70 C 10
8 8 2021 Larisa Osmanović 5 10+8 65 D 11
9 10 2021 Ana Vujičić 2 10+7 65 D 11
10 19 2021 Alen Šabotić          
11 20 2021 Vasilije Vujadinović 4 10+20 90 A  
12 58 2018 Luka Manojlović 4 10+10 65 D+  
13 32 2018 Ivan Sofranac 5 10+9 70 C 10
14 51 2018 Ivana Radulovic 5 10+9 75 B 10
15 35 2018 Sandra Radojicic   10+5 55 E  
16 13 2018 Jovan Zogović 3 10+5 55 E  
17 40 2018 Anton Drešaj 4 10+9 60 D 10
18 7036 2015 Edin Hot 2 10+5 55 E  

Forma za predaju radova: LINK