APEG Group, ETF Podgorica

Upravljanje u realnom vremenu, UURV

Termin

termin: Zimski semestar, Srijeda, 16h

              Ljetnji semestar, Petak u 16h (link)

Predavanja

Vježbe i Laboratorija

Provjera znanja

  • Odraditi Probleme (1,2,3,4,7,10) kao LAB-B (8 poena, 5+3) prema donjem rasporedu grupa , pogledati novi material i ostali materijal (Resursi i linkovi)
  • Ispitni rad (50%, RAD-A, 50%, RAD-B usmeni)
    • T1, PLC (Pilot Sistem sa Siemens LOGO PLC)
    • T2, SCADA (Pilot Sistem sa Education SCADA)
    • T3, MC, energy managment

Seminarski

Resursi i linkovi

 

Ostalo

Contact