APEG Group, ETF Podgorica

Welcome to APEG's web site

Poštovane koleginice i kolege,

Dobro došli na web site Grupe za primijenjenu elektroniku (APEG), Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta Crne Gore. APEG grupa (Applied Electronics Group) postoji punih 10 godina na ETF-u Podgorica. Kako ima kaže, bavi se Primijenjenom elektronikom, ne u smislu primijenjenih nauka, već elektronikom koja se primenjije u ostalim disciplinama Elektrotehnike i ostalih nauka, praktično svim sfera života. Pored nastavnih sadržaja, kurseva koje držimo,  na sajtu se nalaze izvodi iz zapažanih istraživanja članova Grupe, uključujući i studente, kao i ostale informacije vezane za primijenjenu elektroniku i računarsku tehniku. 

Nadam se da ćete na sajtu naći korisne informacije za vaše stidiranje ili bavljenje elektronikom

Srdačno,

Prof. dr Radovan Stojanović, osnivac APEG grupe. 

Kursevi