APEG Group, ETF Podgorica

Kursevi 

2023

Termini odrzavanja

Zimski semestar zavrse, raspored za ljetnji bice uskoro

Raspored nastave, zimski sepestar, 2023
 
Automatizovano projektovanje el. kola i signala, APEKS, ETR, MASTER 
Simulacija elektronskih kola, SEK, ETR, SPEC
PONEDELJAK, 09h, LAB za ELEKTRONIKU i L2
 
Hardversko-softverski dizajn, HW-SW-DES, ETR, MASTER
Biomedicinka mjerenja i instrumentacija, BMMII, ETR, MASTER
UTORAK, 16h, LAB za ELEKTRONIKU
 
Upravljanje u realnom vremenu, UURV, IAE, MASTER and SPEC
cetvrtak, 16.15h, Laboratorija
 
VHDL programiranje, VHDL, SPR, MASTER
SRIJEDA, 16.15h, sala preko puta studentske sluzbe
Informacije i materijal:
https://www.mards.ucg.ac.me/CMS/Courses#Kursevi  
stox@ucg.ac.me
 

Predaja radova

Koristite iskljucivo predaju radova kroz odgovarajucu 

Prijava polozenih ispita iz prethodnih akademskih godina

Popuniti prijavu i priloziti dokaz....

Telefon za ukljuńćivanje u Grupu (Radovan Stojanovic - Stox): 068317729