APEG, UCG, ETF Podgorica

Medicinska Elektronika - MEDEL

NEWS: Predlog ocjena

OSNOVNE STUDIJE, 6 sem

ECTS katalog 

Predavanja

Lekcije_2022

Vježbe, Laboratorija

Simulacione vježbe (SIM)

 • SIM #1, Softversko generisanje ECG signala
 • SIM #2 

Laboratorijske vježbe (LAB)

Materijal za provjeru znanja i vježbe

Pravila provjere: 5 prisustvo, 30 laboratorija (10 SIM, 20 LAB) , 35 kolokvijum I (26+9), 30 zavrsni ispit (II kolokvijum. 20+10), max: 8 +

 

 1. Matlab code za simulaciju-emulaciju ECG signala (ZIP)
 2. Kolekcija signala ECG-PPG (ZIP)
 3. PPG_32Hz_RED_IR_2.csv
 4. Legenda za upotrebu podataka
 5. Upustvo za obradu PPG signala u vremenskom i frekventnom domenu (fajlovi za vjezbu: data_9_txt data_10_txt)
 6. Kolekcija signala II kolokvijum 

Provjera znanja

Materijal za pripremu Kolokvijuma I

Primjer izrade kolokvijuma (dobra praksa)

KOLOKVIJUM I 35 (26 pismeni, 9 usmeni)

4 zadatka-pitanja (Materijal za pripremu Kolokvijuma Iiz poglavlja A (5 bodova), B (6 bodova), C (5 bodova) i D (10 bodova), koji se za svakog od studenata odredjuju "random". Raspodjela zadataka po studentima se istice na sajtu prije pocetka kolokvijuma. U Wordu se prilazu odgovori na pitanja-zadatke uz ilustracije (dijagrama itd..) Student radi kolokvijum u odredjenom vremenskom intervalu i  salje na preko forme za predaju (ili Sumit) sa Subjectom "Marko_Markovic_I_MEDEL".

Raspored zadataka-pitanja

Pitanja za usmeni (random 2 pitanja)

Materijal za pripremu Kolokvijum II

Predaja radova, laboratorija itd...

Literatura:

 1. Biomedicinska instrumentacija, FER Zagreb, Repozitorij kursa
 2. Kondicioniranje-Akvizicija elektrofizioloskih signala, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
 3. Nevena Vukcevic, Radovan Stojanovic, Nedjeljko Lekic, PRIMJER DIZAJNA ANALOGNOG KOLA ZA DETEKCIJU EKG SIGNALA
 4. Nikola Kojovic, BEŽICNI MONITORING KRETANJA I BIOSIGNALA, diplomski rad
 5. https://www.edn.com/use-spice-to-analyze-drl-in-an-ecg-front-end/ 
 6. https://glenzac.wordpress.com/2018/11/09/ecg-sources-for-pspice-tina-multisim/
 7. RADOVAN STOJANOVIĆ, Challenging issues in cost effective wearable and IoT medical devices with example to Covid19,  Proceedings of the 2nd Summer School on Cyber-Physical Systems and Internet-of-Things Vol. II, 2021, DOI:  10.13140/RG.2.2.20180.12165
 8. Ranka Krgovic, Diplomski rad

Studenti

Broj Indeks God. Upisa Ime Prezime Grupa Prisustvo Kol-I US LAB1,2 Kol-II US LAB3,4 SUM SCAL OCENA
1 10 2019 Petar Planinić 1 8 23 6 10 15.8 7 8

70.8

78 B
2 15 2019 Luka Vulanović 1 7 24 7 10 17.8 5 8 73.8 81+4 akt A
3 23 2019 Jovana Ćipranić 1 9 23 8 10 16.0 8 8 74 82+10 akt A
4 32 2019 Amar Bralić 1 5 22 5 10 16.4 4 8 66.4 73 B
5 62 2019 Ajka Ćatović 1 8 23 6 10 14.8 0 8 69.8 77 B
6 40 2018 Anton Dreshaj 2 7 21 5 10 13.8 0 7 63.8 70 C
7 42 2018 Nikola Jušković 2 6 20 5 10 13.4 0 7 61.4 68 C
8 44 2018 Aleksandra Sandić 2 4 20 4 6 13.8 3.33 7 54.8 60 D
9 53 2018 Nađa Babić 2 5 23 3 6 13.8 0 7 57.8 64 C
10 59 2018 Sario Arnautović 2 4 23 2 6 13.6 2 7 55.6 61 D
11 89 2018 Srđan Radović 3 6 23 7 6 10.4 0 7 59.4 65 C
12 15 2017 Aleksa Obradović 3 1 21 4 4 11 0 7 47 52 E
13 21 2017 Jovana Đurđevac 3 1 19 0 4 11 0 7 42 46 E
14 42 2017 Luka Bulatović 3 0 22 5 4 5.4 0 7 43.4 48 E