APEG Group, ETF Podgorica

Modeliranje i simulacija u elektronici (MSE)

Predavanja: Cetvrtak, 13.15h, ON-LINE

Seminar

Grupa 1: Matija Rašković i Ilija Knežević,  Smart boat (yaht, conteiner, other ships)

Grupa 2: Dejan Nikolić, Damir Nesime, Smart Marine 

Konsultacije oko teme: kraj novembra

Predaja teme: sredina decembra

Obdbrana: kraj decembra

Struktura rada

Naslov

Sažetak

Definicija problema

Istaći značaj pametnih sistema na plovilima. Zašta su potrebni. Koje uslove trebaju da zadovolje. Mane i prednosti. 

Prethodna istraživanja na temu

Kada su sitemi počeli da se razvijaju? Šta je trenutno stanje u obalsti? Koji su kljucni igraci? Kakav je odnos cijeni i isplativosti itd..

Mogući doprinos

Kakav bi trebalo da izgleda pametno plovilo po vesem vidjenju. Koje uslove trebalo da zadovolji za naše pametne marine itd...Simulirati neko pametno plovilo....

Zaključak

Reference

Primjena elektronike na brodu

Provjera znanja

#

Ime

Prezime

PRI

SEM

ZAV

SUM

OC

Oblast interesovanja
1

Matija

Rašković

2

 

 

 

 

Brodomašinstvo

glavni motor - pomoćni 

2

Dejan

Nikolić

1

 

 

 

 

Primjena elektronike na brodu, Marine electronics on yaht,
3

Ilija

Knežević

2

 

 

 

 

Pouzdanost brodskih elektroenergetskih sistema
4

Damir

Nesimi